Natur Oplevelser

Nordeuropas største fuglereservat

Foto: Goul og Trold

Er du vild med fugle og smuk natur? Så kunne Vejlerne være et oplagt udflugtsmål til kaffen og madpakken!

Vejlerne er Nordeuropas største fuglereservat og et af de vigtigste områder for ynglende og rastende vandfugle. Her ligger Skandinaviens største sammenhængende rørskove, og udstrakte enge og søer sikrer faste levesteder for store bestande af trængte vandfugle. Flere end 300 fuglearter er registreret i Vejlerne, heraf 130 ynglende. Mindst 10 fuglearter har deres vigtigste, danske levested her. Fugletårne, fugleskjul og publikumscenter giver let adgang til naturoplevelser for alle, og omfattende beskyttelse og plejeforskrifter udvikler naturværdierne fremover.

Kilde: avjf.dk

Om forfatteren

Karina Kjær Bech

Karina Kjær Bech

Skriv kommentar

Klik her for at poste en kommentar